Technologické riešenia

Ako poskytovateľ IKT sa zameriavame na technologické riešenia, ktoré ponúkajú najvyššiu pridanú hodnotu v oblasti spoľahlivosti a inovácií.

Každý projekt je pre nás jedinečný, a preto myslenie „out-of-the-box“ je súčasťou našej každodennej reality. Klient je pre nás partnerom. Pri riešení potrieb klientov siahame nad rámec bežných produktov a služieb. Zameriavame sa na špecifiká jednotlivých zadaní a poskytujeme služby šité na mieru na báze kreativity, vzájomnej dôvery a transparentnosti.

Umelá inteligencia sa neustále zlepšuje a každý deň poháňa viac aplikácií a zariadení. IoT sú čoraz rozšírenejšie. Kybernetická bezpečnosť je neustále doménou. Trendy v oblasti IT v podnikaní pretvoria budúcnosť obchodu a priemyslu.

Spoločnosť AUREUS+ sme vybudovali dodržiavaním konzistentnosti v rámci všetkých oblastí služieb. Našim cieľom je priniesť inovatívny prístup a oprostiť klienta od neprimeraných komplikácii využitím vysokých IT a bezpečnostných štandardov.

Qualification of our IT team

Aruba a HPE Solution Provider Business Partner
HPE Solution Provider Hybrid Cloud Silver Partner
HPE Solution Provider Silver Partner
HPE Sales – Hybrid Cloud Solutions
HPE ATP – Hybrid IT Solutions V2
Togaf
Prince 2
CCA Administrator
Certification
Microsoft Cloud App Security
Red Hat
IBM Certified Solution Specialist - Systems Management Technical Support
IBM Certified Specialist - High Volume Storage Fundamentals V2
IBM Certified Specialist - Midrange Storage Technical Support V2

OUR SERVICES

What we are best at

Go to Services

ABOUT US

Technology Integrator

Read more