Technology Integrator

Spoločnosť AUREUS+ je skúsený outsourcingový provider
s nadnárodnou pôsobnosťou, zameraný na poskytovanie integrovaných softvérových riešení pre podniky a orgány verejnej správy.

Naším spoločným úsilím je budovať spoločnosť budúcnosti, ktorá je schopná promptne a efektívne reagovať na neustále sa meniace požiadavky trhu
a spotrebiteľov. Zameriavame sa na budovanie technologicky všestrannej spoločnosti, ktorá je v maximálnej možnej miere orientovaná na zákazníka. Vytýčené ciele dosahujeme zlúčením funkčných oblastí, zjednodušením procesov a koordináciou zdrojov, s cieľom efektívne dodávať nové a inovatívne produkty
a služby s prístupom k inováciám.

Štruktúra spoločnosti je šitá na mieru pre úspešnú realizáciu rôznych druhov projektov. Diverzita a inklúzia sú esenciálnou súčasťou našej DNA a súčasťou nášho bytia.

Sú nevyhnutné pre našu kultúru na pracovisku, vďaka čomu sa cítime pohodlnejšie, a umožňujú nám spájať sa a spolupracovať, investovať
a posúvať naše podnikanie vpred. Sme pevne presvedčení, že IT pracovníci budúcnosti musia mať široký rozhľad a schopnosť identifikovať, koordinovať
a nasadiť zdroje IT, kedykoľvek a kdekoľvek je to potrebné.

CERTIFICATES

You can trust us

Qualification of our IT team

Togaf
Prince 2
CCA Administrator
Certification
Microsoft Cloud App Security
Red Hat
IBM Certified Solution Specialist - Systems Management Technical Support
BM Certified Specialist - High Volume Storage Fundamentals V2
BM Certified Specialist - Midrange Storage Technical Support V2

OUR SERVICES

What we are best at

Go to Services

ABOUT US

Technological solutions

Read more